Predstavnici Sportskog saveza opštine Arilјe posetili su Sportski savez Srbije. Vreme kada su sportske aktivnosti svedene na minimum, razvijaju se nove ideje i dogovori za neke nove projekte koji bi mogli biti realizovani nakon ukidanja mera zbog virusa COVID-19. Novo rukovodstvo ima veliku želјu da se uklјuči u što više akcija Sportskog saveza Srbije, ali i da preuzme inicijativu za organizaciju više raznovrsnih sportskih događa na teritoriji svoje opštine, kako bi deci i mladima u Arilјu obogatili sportsku ponudu.